Select Page

Horton Stone Trough

Horton Stone Trough

1 36 | Horton Stone Trough
3 34 | Horton Stone Trough
5 25 | Horton Stone Trough
4 29 | Horton Stone Trough
3 34 | Horton Stone Trough

Details

A classic stone trough carved from Horton stone

Measures 1250mmL x 600mmW x 240mmH